Stypendia "Młody Badacz" na UWr

Data ostatniej modyfikacji:
2021-12-13
Autor: 
opracowanie redakcyjne
Poziom edukacyjny: 
szkoła średnia z maturą

W 2019 roku Uniwersytet Wrocławski znalazł się w elitarnym gronie 10 uczelni wyróżnionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie ośrodków akademickich, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego i będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi uczelniami w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych polskich uczelni międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020-2026 będą otrzymywać zwiększoną o 10% subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znalazły się wśród nich poza wrocławską uczelnią także uniwersytety: Warszawski, Jagielloński, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz politechniki: Warszawska, Gdańska, Śląska, a także Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Gdański Uniwersytet Medyczny.

W ramach projektu "Uczelnia Badawcza" Uniwersytet Wrocławski od dwóch lat przeznacza kwotę bliską 1 mln zł na roczne stypendia Młody Badacz przeznaczone dla 100 świeżo przyjętych studentów I roku wszystkich kierunków studiów, którzy byli w liceum laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych, albo w procesie rekrutacji na studia uzyskali bardzo wysokie wyniki. Od początku w liczbie stypendiów przyznanych na wszystkich wydziałach uczelni niepodzielnie królują studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UWr.

I edycja w roku akademickim 2020/21
Przyznano 100 stypendiów, z czego najwięcej (37) studentom Wydziału Matematyki i Informatyki (w tym 13 studentom matematyki, 13 studentom ISIMu, 11 studentom informatyki). Pozostałe wydziały: Filologiczny 22, Prawa, Administracji i Ekonomii 16, Nauk Historycznych i Pedagogicznych 8, inne 17.

II edycja w roku akademickim 2021/22
Przyznano 100 stypendiów, z czego najwięcej (29) studentom Wydziału Matematyki i Informatyki. Pozostałe wydziały: Filologiczny 28, Nauk Historycznych i Pedagogicznych 14, Prawa, Administracji i Ekonomii 12, inne 17.

III edycja w roku akademickim 2022/23

 

Powrót na górę strony