Liczby wymierne (kl. 1)

Data ostatniej modyfikacji:
2015-11-3

stopień trudności:

  • średni
  • zadanie z (*) obowiązkowe na ocenę celującą
  • grupy A i B mają ten poziom

ocenianie:
21-22 - celujący
18-20- bardzo dobry
15-17 - dobry
11-14 - dostateczny
8-10 - dopuszczający
0-7 - niedostateczny

czas pisania: 45 minut

typ sprawdzianu:

  • sprawdzający wiadomości po zakończeniu działu tematycznego, uczeń powinien przedstawić obliczenia
  • może być wykorzystany jako powtórzenie wiadomości z danego działu przed testem kompetencji, wtedy można go potraktować jako test krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń podaje tylko ostateczne wyniki

Grupa A (22 pkt)

Zad. 1. (2 pkt) Uporządkuj rosnąco następujące liczby:
-4,2; -6\frac{1}{5}; 4,3; -11\frac{2}{3}; 0; -11,6; -42; -11,3; 12.

Zad. 2. (5 pkt) Oblicz.
a) -12\frac{2}{3} +(-5\frac{1}{2})
b) – (–12) –(–15) 
c) 29 +9 –120 +2 –9 
d) 52 : (–20) –2∙ 9
e) -3,6:\frac{2}{3}·0,5 - 2,5

Zad. 3. (2 pkt) Oblicz różnicę ilorazu i iloczynu liczb –4,2 i 2\frac{1}{3}.

Zad. 4. (1 pkt) Wyznacz wartość liczby a, gdy  2 + (–8) : a = –4.

Zad. 5. (3 pkt) Oblicz: 0,34; - 63; (-2)3; (-3)0; -42;(-5)2.

Zad. 6. (3 pkt) Oblicz.
a) \sqrt[2]{1,21}
b) \sqrt[2]{400}
c) \sqrt[2]{16+9}
d) \sqrt[3]{0,008}
e) \sqrt[3]{\frac{64}{125}
f) (\sqrt[3]{17})3

Zad. 7. (2 pkt) Oblicz wartość wyrażenia.
a) (\frac{1}{4})2 :\frac{-1}{8}:(-2)2 -(-10)0
b) \sqrt[2]{35-10}+\sqrt[3]{128:2}

Zad. 8. (3 pkt) Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 294 cm2. Jaka jest objętość tego sześcianu?

Zad. 9.* (1 pkt) Jaką cyfrę w rzędzie jedności ma liczba 4173?

 

Grupa B (22 pkt)

Zad. 1. (2 pkt) Uporządkuj malejąco następujące liczby:
-3,2; -4\frac{1}{5}; 3,3; -13\frac{1}{6}; 0; -13,1; -22; -13,3; 8.

Zad. 2. (5 pkt) Oblicz.
a) -10\frac{1}{2} +(-5\frac{2}{3})
b) – (–6) –(–11)
c) 12 + 6–120 + 4 – 8
d) 45 : (–3) –3∙ 8
e) -2,8:2,4·\frac{6}{7} - 3,5

Zad. 3. (2 pkt) Oblicz różnicę iloczynu i ilorazu liczb –4,8 i 2\frac{2}{3}.

Zad. 4. (1 pkt) Wyznacz wartość liczby b, gdy 4 + (–8) : b = –6.

Zad. 5. (3 pkt) Oblicz: 0,54 ; -32 ; (-6)2 ; -43 ;(-5)3 ; (-2)0.

Zad. 6. (3 pkt) Oblicz.
a) \sqrt[2]{0,04}
b) \sqrt[2]{625}
c) \sqrt[2]{64+36}
d) \sqrt[3]{0,027}
e) \sqrt[3]{\frac{8}{125}
f) (\sqrt[3]{25})3

Zad. 7. (2 pkt) Oblicz wartość wyrażenia.
a) (\frac{-1}{3})3 :\frac{1}{6}:(-3)2 -(-16)0
b) \sqrt[3]{37-10}+\sqrt[2]{128:2} 

Zad. 8. (3 pkt) Objętość sześcianu wynosi 125 cm3. Jakie jest pole powierzchni całkowitej tego sześcianu?

Zad. 9.* (1 pkt) Jaką cyfrę w rzędzie jedności ma liczba 3173?
 

 

odpowiedzi:

grupa A
1.
-42; -11\frac{2}{3}; -11,6; -11,3; -6\frac{1}{5}; -4,2; 0; 4,3; 12
2.
a)-18\frac{1}{6}  b) 27  c) -88  d) -20,6  e) -5,2
3. 8
4. 1\frac{1}{3}
5. 0,0081; -216; -8; 1; -16; 25
6. a) 1,1  b) 20  c)d) 0,2  e) 0,8  f) 17
7. a) -1\frac{1}{8}  b) 9
8. 343 cm3
9. 4

grupa B
1. 8; 3,3; 0; -3,2; -13,1; -4\frac{1}{5}; -13\frac{1}{6}; -13,3; -22
2. a) -17\frac{1}{6}  b) 17  c) -106  d) -33  e) -4,5
3. -11
4. 0,8
5. 0,0625; -9; 36; -64; -125; 1
6. a) 0,2  b) 25  c) 10  d) 0,3  e) 0,4  f) 25
7.
a) -1\frac{2}{81}  b) 11
8.  150 cm2
9. 3

kryteria oceniania:
1
.1 punkt za uporządkowanie.
2. a) - e) po 1 punkcie za wynik.
3. 1 punkt za zapis w postaci wyrażenia arytmetycznego, 1 punkt za wynik.
4. 1 punkt za wynik.
5. po 0,5 punkta za każdy wynik.
6. a)- f) 1 punkt za wynik.
7. a) – b) 1 punkt za wynik.
8. 1 pkt za wyznaczenie długości krawędzi sześcianu, 1 pkt za obliczenie objętości (pola powierzchni), 1 pkt za wynik z jednostką.
9. 1 pkt za wynik przy poprawnej metodzie.

 

Powrót na górę strony