Alfabet grecki

Data ostatniej modyfikacji:
2010-06-9

W matematyce tradycyjnie różne wielkości oznacza się literami alfabetu greckiego, np.

 • kąty - [tex]\alpha[/tex], [tex]\beta[/tex], [tex]\gamma[/tex]
 • parametry i współczynniki - [tex]\phi[/tex], [tex]\psi[/tex]
 • stałe - [tex]\pi[/tex], [tex]\gamma[/tex]
 • działania - [tex]\Sigma[/tex], [tex]\Pi[/tex]
 • wyróżniki równań i wyznaczniki - [tex]\Delta[/tex]
 • przestrzenie - [tex]\Omega[/tex]
 • płaszczyzny - [tex]\pi[/tex], [tex]\lambda[/tex]
 • typy porządkowe - [tex]\omega[/tex], [tex]\Omega[/tex]
 • wielkości fizyczne - np. średnica [tex]\phi[/tex], gęstość [tex]\varrho[/tex], promieniowanie [tex]\alpha[/tex], [tex]\beta[/tex], [tex]\gamma[/tex].

 

Poniżej podajemy ten alfabet oraz nazwy jego liter. Zauważcie, że wiele liter alfabetu łacińskiego i cyrylicy pochodzi z alfabetu greckiego.

  A, $\alpha$ - alfa

  B, $\beta$ - beta

$\Gamma$, $\gamma$ - gamma

$\Delta$, $\delta$ - delta

  E, $\epsilon$ - epsilon

  Z, $\zeta$ - zeta

  H, $\eta$ - eta

$\Theta$, $\theta$ - teta

  I, $\iota$ - jota

  K, $\kappa$ - kappa

$\Lambda$, $\lambda$ - lambda

  M, $\mu$ - mi

  N, $\nu$ - ni

$\Xi$, $\xi$ - ksi

  O, o - omikron

$\Pi$, $\pi$ - pi

  P, $\rho$ - ro

$\Sigma$, $\sigma$ - sigma

  T, $\tau$ - tau

  Y, $\upsilon$ - ypsilon

$\Phi$, $\phi$ - fi

  X, $\chi$ - chi

$\Psi$, $\psi$ - psi

$\Omega$, $\omega$ - omega

 

Ciekawostki:

 • Od nazw początkowych liter alfabety greckiego pochodzi słowo alfabet.
 • W języku polskim jest kilka powiedzeń, w których występują litery alfabetu greckiego, np.
  "być alfą i omegą" lub "skopiować coś co do joty". Czy wiesz, co one oznaczają i jak można to znaczenie wytłumaczyć?

 

Alfa i omega

"Być alfą i omegą" to wiedzieć wszystko na każdy temat, od początku do końca. Można coś przepisać "co do joty", czyli bardzo wiernie z oryginałem, z dokładnością do najdrobniejszej literki.

Test

Test: [tex] \alpha [/tex]

Powrót na górę strony